Sunday, September 18, 2011

DMG....20"x26".....pastel....september 2011

Tuesday, August 30, 2011

DMG....8"x10"....pen and ink....august 30

Sunday, August 28, 2011

DMG....8"x10"..... Pastel, Charcoal, Pen and Ink....august 2011

Tuesday, August 23, 2011

DMG....14" x 18"....charcoal, pastels....august 2011
DMG....8.5" x 11"....pen and ink....august 2011

Monday, August 22, 2011

DMG.... 8.5 x 11....pen and ink....august 2011
DMG.... 8.5 x 11....pen and ink, color pencil....august 2011
DMG.... 8.5 x 11....pen and ink, color pencil....august 2011